تبلیغات
خداداد عزیزى 11 - خداداد عزیزی از آن چهره هایی است که همیشه علیه فساد در فوتبال ایران مصاحبه می کند.
حماسه ساز ملبورن ، غزال تیزپاى اسیا

خداداد عزیزی از آن چهره هایی است که همیشه علیه فساد در فوتبال ایران مصاحبه می کند.

جمعه 27 فروردین 1395 08:58 ق.ظ

نویسنده : مصطفى رحمتى
غزال تیزپای فوتبال ایران که از آن چهره های انتقادی فوتبال است آرزویی برای فوتبال ایران کرده است. او گفته که آرزو می کنم فساد از فوتبال ایران برود. خداداد عزیزی از آن چهره هایی است که همیشه علیه ناپاکی ها در فوتبال مصاحبه می کند و ترسی از گفتن حقایق ندارد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -